^ Back to Top

Övvizsgaanyag

 

Tomoni Harcművészeti Sportegyesület övvizsgaanyaga

 

Elöljáróban az övvizsgaanyaghoz

 

Amikor önálló harcművészeti egyesület lettünk, akkor nyilvánvaló volt, hogy új övvizsgaanyagot fogunk csinálni. Arra jutottunk, hogy az a legjobb, ha megpróbáljuk a nulláról újragondolni az egészet, egyetlen fixpontként a tradicionális Goju-Ryu katákat megtartva.

Figyelembe véve, hogy a kezdők átlagéletkora már évek óta stabilan kb. 6-7 év, szükségesnek láttuk új övfokozatok bevezetését, hogy legyen kellő idő és alkalom az alapok tökéletes elsajátítására, amit már Kanryo Higashionna sensei, a naha-te alapítója is rendkívül fontosnak tartott. Így fejlettebb mozgáskoordinációval, jobb erőnléttel, valamint szellemileg és érzelmileg érettebben jutnak el a bonyolultabb technikákig, a tradicionális katákig és a küzdelemig. Ezért került be plusz hat övfokozat, melyek közül 3 megfelelő életkor esetén átugorható. Gichin Funakochi sensei, a shotokan alapítója szerint: „A Karate-Do célja a szellem, a lélek és a test együttes tökéletesítése.” Vizsgaanyagunk kidolgozásánál ennek a háromnak az egyenletes, harmonikus fejlesztését tartottuk szem előtt elsősorban. Másodsorban pedig a Goju-Ryu stílus minél mélyebb és sokrétűbb megismerését.

Az első tíz övfokozaton egy-egy új állást sajátítanak el a tanítványok, melyeket 5-6 különböző technikával haladásban is gyakorolhatnak. Ezután két plusz állás következik, majd az utolsó négy tanulófokozaton a tíz alapállás egyre nehezedő kombinációit oktatjuk. 12 tanulókata gyakoroltatja továbbá az első 6, majd 3 gyakorlókata a következő négy állást. Fontos cél volt, hogy a kihonban tanult technikák közül, amit csak lehet kihon ido-ban is végezzenek valamint, hogy a katákban szereplő technikákat és kombinációkat először kihonban és kihon ido-ban gyakoroljuk be. Belekerült sok új technika a vizsgaanyagba, elsősorban köríves támadások elleni védések, önvédelemben jól használható, életpontokra irányuló támadások és övalatti rúgások, a Goju-Ryu jellegzetességeinek megfelelően. Ezenkívül gurulások, esések, dobások és feszítések is.

A második övfokozattól kezdődnek a katák, először egy, majd 11. kyu-tól két tanulókata. Kékövre, s az előtte és utána lévő fokozatra egy gyakorló formagyakorlat és egy tradicionális kata elsajátítása az elvárás. Az utolsó négy kyu-ra pedig egy tradicionális katát és egy bunkai-t kell megtanulni. 2. kyu-tól pedig saját formagyakorlatot is létre kell hozni.

A küzdelem oktatását páros kihon, majd páros kihon ido gyakorlatokkal kezdjük, ezután következnek a kihon-kumiték, melyek tulajdonképpen a tanulókaták bunkai-ai. Majd elkezdjük a küzdőbázist és a kötött, páros küzdőgyakorlatokat, s csak ezután a szabadküzdelmet. Végül a sokkal kisebb küzdőtávolsággal dolgozó, ezért veszélyesebb hagyományos Goju-Ryu jiyu kumitét is először kötött küzdőgyakorlatokkal vezetjük be a kéköveseknél.

A fehéröves fokozatoknál 14, míg a színesöveseknél 22 báziselem van mindenhol, hogy a különböző övfokozatú karatékákat könnyebben tudjuk egyidőben, differenciáltan edzeni. Az övvizsgán mindig az adott fokozatnál szereplő anyagot kell bemutatni, melyek közül a zárójelben szereplőket már korábbi övfokozaton tanulták. Ezt a vizsgaanyagot majdnem egy éve fejlesztjük, teszteljük. Még van benne pár kidolgozatlan rész, s a magasabb övfokozatokon még sok mindent ki kell próbálni, mind gyakorolni, mind tanítani, hiszen a puding próbája az evés. Ennek ellenére azt gondoljuk, hogy már olyan állapotban van, amit érdemes nyilvánosságra hozni.

Tanítványainknak jó tanulást, harcművészeti érdeklődőknek pedig új, saját rendszerükbe beépíthető ötleteket kívánunk az övvizsgaanyag böngészése közben!

 

Letölthető formátumú övvizsgaanyag

 

 

16. KYU (fehéröv egy citromsárga csík)        
               
ERŐNLÉT: 10 lábemelés, 10 törzsemelés, 10 guggolás        
               
KIHON: Uke Jodan uke          
    Chudan uke          
               
  Tsuki Jodan seiken zuki          
    Chudan seiken zuki          
    Gedan seiken zuki          
               
  Keri Chudan mae geri          
               
  Tachi Musubi dachi          
    Heiko dachi          
    Zenkutsu dachi          
               
KIHON IDO: Zenkutsu dachi - jodan uke          
  Zenkutsu dachi - chudan uke          
  Zenkutsu dachi - jodan seiken zuki          
  Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki        
  Zenkutsu dachi - gedan seiken zuki        
               
15. KYU (fehéröv kettő citromsárga csík)        
               
ERŐNLÉT: 5 fekvőtámasz tenyéren, 10 lábemelés, 10 törzsemelés, 10 guggolás    
               
KIHON: Uke Gedan uke          
               
  Tsuki Jodan tate zuki          
    Chudan tate zuki          
    Jodan hiji ate          
               
  Keri Kin geri          
               
  Tachi Sanchin dachi          
               
KIHON IDO: Sanchin dachi - jodan uke          
  Sanchin dachi - chudan uke          
  Sanchin dachi - jodan seiken zuki          
  Sanchin dachi - chudan seiken zuki          
  Sanchin dachi - gedan seiken zuki          
  Zenkutsu dachi - jodan tate zuki          
  Sanchin dachi - kin geri          
  Zenkutsu dachi - chudan mae geri          
               
KATA: Taikyoku Jodan Uke Ichi        
  (Sanchin dachi - jodan uke; sanchin dachi - jodan seiken zuki)    
               
ELMÉLET: Osu, jime, yame szavak jelentése          
               
14. KYU (fehéröv három citromsárga csík)        
               
ERŐNLÉT: 5 fekvőtámasz tenyéren, 15 lábemelés, 15 törzsemelés, 15 guggolás    
               
KIHON: Uke Jodan nagashi uke          
               
  Tsuki Mawashi hiji ate          
    Chudan teisho ate          
    Shita zuki          
               
  Keri Chudan mae hiza geri          
               
  Tachi Shiko dachi (45°)          
               
KIHON IDO: Sanchin dachi - gedan uke          
  Zenkutzu dachi - gedan uke          
  Shiko dachi (45°) - jodan uke          
  Shiko dachi (45°) - chudan uke          
  Shiko dachi (45°) - gedan uke          
  Shiko dachi (45°) - jodan seiken zuki          
  Shiko dachi (45°) - chudan seiken zuki          
  Shiko dachi (45°) - gedan seiken zuki          
               
KATA: (Taikyoku Jodan Uke Ichi)          
  Taikyoku Chudan Uke Ichi          
  (Zenkutsu dachi - chudan uke; zenkutsu dachi - chudan seiken zuki)    
               
KUMITE: Kihon párban:          
  Tori   Uke        
  Jodan seiken zuki Jodan uke      
  Chudan seiken zuki Chudan uke      
  Gedan seiken zuki Gedan uke      
               
ELMÉLET: Dojo etikett            
               
13. KYU (citromsárgaöv)          
               
ERŐNLÉT: 10 fekvőtámasz tenyéren, 20 lábemelés, 20 törzsemelés, 20 guggolás    
               
KIHON: Uke Kake uke          
    Haito uke          
    Uchi barai          
               
  Tsuki Yokomen uraken uchi          
    Shomen uraken uchi          
               
  Keri Yoko geri          
    Chudan mawashi geri          
               
  Tachi Han zenkutsu dachi          
               
KIHON IDO: Kihon Ido Ju-ichi:          
  (Sanchin dachi - jodan uke)          
  (Zenkutsu dachi - chudan uke)          
  (Shiko dachi (45°) - gedan uke)          
  (Sanchin dachi - jodan seiken zuki)          
  (Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki)          
  (Shiko dachi (45°) - gedan seiken zuki)          
  (Sanchin dachi - kin geri)          
  (Zenkutsu dachi - chudan mae geri)          
  Shiko dachi (45°) - yoko geri          
               
  Han zenkutsu dachi - kake uke          
  Han zenkutsu dachi - chudan tate zuki          
  Han zenkutsu dachi - jodan hiji ate          
  Han zenkutsu - shomen uraken uchi          
  Han zenkutsu dachi - chudan mae hiza geri        
               
KATA: (Taikyoku Chudan Uke Ichi)          
  Taikyoku Gedan Uke Ichi          
  (Shiko dachi (45°) - gedan uke; shiko dachi (45°) - gedan seiken zuki)    
               
KUMITE: Kihon ido párban:          
  Tori   Uke        
  Sanchin dachi - jodan seiken zuki Sanchin dachi - jodan uke    
  Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki Zenkutsu dachi - chudan uke    
  Shiko dachi (45°) - gedan seiken zuki Shiko dachi (45°) - gedan uke    
               
  Kihon-Kumite Ju-ichi:          
  Tori   Uke        
  1. Sanchin dachi - jodan seiken zuki 1. Sanchin dachi - jodan uke    
  2. Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki 2. Zenkutsu dachi - chudan uke    
  3. Shiko dachi (45°) - gedan seiken zuki 3. Shiko dachi (45°) - gedan uke    
  4. Sanchin dachi - jodan seiken zuki 4. Sanchin dachi - jodan uke    
      Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki     Zenkutsu dachi - chudan uke    
      Shiko dachi (45°) - gedan seiken zuki     Shiko dachi (45°) - gedan uke    
               
ELMÉLET: Karate-Do, Goju-Ryu szavak jelentése          
               
12. KYU (citromsárgaöv egy narancssárga csík)      
               
ERŐNLÉT: 15 fekvőtámasz tenyéren, 25 lábemelés, 25 törzsemelés, 25 guggolás    
               
KIHON: Uke Chudan nagashi uke          
               
  Tsuki Jodan teisho ate          
    Ushiro hiji ate          
    Yokomen hiji ate          
    Yokomen tetsui uchi          
    Jodan kizami zuki küzdőmozgásból        
    Chudan gyaku zuki küzdőmozgásból        
    Kizami yokomen uraken uchi küzdőmozgásból      
    Kizami zuki, gyaku zuki küzdőmozgásból      
               
  Keri Gedan mawashi geri          
    Gyaku chudan mae geri küzdőmozgásból      
    Gyaku chudan mawashi geri küzdőmozgásból      
               
  Tachi Moto dachi          
    Moto dachi küzdőmozgással          
               
KIHON IDO: (Kihon Ido Ju-ichi)          
               
  Moto dachi - gyaku jodan nagashi uke          
  Moto dachi - yokomen uraken uchi          
  Moto dachi - mawashi hiji ate          
  Moto dachi - yokomen tetsui uchi          
  Moto dachi - chudan mawashi geri          
               
  Sanchin dachi - jodan uke, gyaku gedan seiken zuki        
  Zenkutsu dachi - chudan uke, gyaku jodan seiken zuki      
  Shiko dachi (45°) - gedan uke, gyaku chudan seiken zuki      
               
KATA: (Taikyoku Gedan Uke Ichi)          
  Taikyoku Kake Uke Ichi          
  (Han zenkutsu - kake uke; han zenkutsu - chudan tate zuki)      
               
KUMITE: Kihon-Kumite Ju-ni:          
  Tori   Uke        
  1. Sanchin dachi - jodan seiken zuki 1. Sanchin dachi - jodan uke,    
          gyaku gedan seiken zuki    
  2. Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki 2. Zenkutsu dachi - chudan uke,     
          gyaku jodan seiken zuki    
  3. Shiko dachi (45°) - gedan seiken zuki 3. Shiko dachi (45°) - gedan uke,     
          gyaku chudan seiken zuki    
  4. Sanchin dachi - jodan seiken zuki 4. Sanchin dachi - jodan uke,     
          gyaku gedan seiken zuki    
      Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki     Zenkutsu dachi - chudan uke,     
          gyaku jodan seiken zuki    
      Shiko dachi (45°) - chudan seiken zuki     Shiko dachi (45°) - gedan uke,     
          gyaku chudan seiken zuki    
               
  Küzdőbázis párban, moto dachiból:          
  Tori     Uke      
  Jodan kizami zuki   Jo. nagashi uke és chu. gyaku zuki  
  Chudan gyaku zuki   Gedan uke és jodan gyaku zuki  
  Kizami yokomen uraken uchi   Jo. nagashi uke és chu. gyaku zuki  
  Kizami zuki, gyaku zuki   Jodan nagashi uke, gedan uke és  
           jodan gyaku zuki    
  Gyaku chudan mae geri   Tai sabakival uchi barai és   
           jodan gyaku zuki    
  Gyaku chudan mawashi geri   Gedan uke és jodan gyaku zuki  
               
ELMÉLET: Szertartás            
               
11. KYU (narancssárgaöv)          
               
ERŐNLÉT: 20 fekvőtámasz tenyéren, 25 lábemelés, 25 törzsemelés, 25 guggolás    
               
KIHON: Uke Jodan kote uke          
    Chudan shuto uke          
    Soto uke          
               
  Tsuki Haito uchi          
    Furi uchi          
    Gedan tetsui uchi          
    Shomen shuto uchi          
    Yokomen shuto uchi          
               
  Keri Chudan mawashi hiza geri          
    Mae sokuto geri          
               
  Tachi Zuri ashi dachi          
               
KIHON IDO: (Kihon Ido Ju-ichi)          
               
  Zuri ashi dachi - haito uke          
  Zuri ashi dachi - chudan teisho ate          
  Zuri ashi dachi - shita zuki          
  Zuri ashi dachi - gedan tetsui uchi          
  Zuri ashi dachi - gedan mawashi geri          
               
  Küzdőbázis:            
  Moto dachi, yori ashi - jodan kizami zuki          
  Moto dachi, yori ashi - chudan gyaku zuki        
  Moto dachi, yori ashi - jodan kizami zuki, chudan gyaku zuki      
  Moto dachi, yori ashi - kizami yokomen uraken uchi      
  Moto dachi - gyaku chudan mae geri, ayumi ashi        
  Moto dachi - gyaku chudan mawashi geri, ayumi ashi      
               
KATA: (Taikyoku Kake Uke Ichi)          
  Taikyoku Nagashi Uke Ichi          
  (Moto dachi - gyaku jodan nagashi uke; moto dachi - yokomen uraken uchi)    
  Taikyoku Haito Uke Ichi          
  (Zuri ashi dachi - haito uke; zuri ashi dachi - chudan teisho ate)      
               
KUMITE: Kihon-Kumite Niju-ichi:          
  Tori   Uke        
  1. Zuri ashi dachi - chudan teisho ate 1. Zuri ashi dachi - haito uke    
  2. Han zenkutsu - chudan tate zuki 2. Han zenkutsu - kake uke    
  3. Moto dachi - yokomen uraken uchi 3. Moto dachi - gyaku jodan nagashi uke  
  4. Zuri ashi dachi - chudan teisho ate 4. Zuri ashi dachi - haito uke    
      Han zenkutsu - chudan tate zuki     Han zenkutsu - kake uke    
      Moto dachi - yokomen uraken uchi     Moto dachi - gyaku jodan nagashi uke  
               
  Küzdelem: 2*2 perc váltott ellenfelekkel        
               
ELMÉLET: Mit szimbolizálnak az övszínek?          
               
10. KYU (narancssárgaöv egy zöld csík)        
               
ERŐNLÉT: 20 fekvőtámasz tenyéren, 30 lábemelés, 30 törzsemelés, 30 guggolás    
               
KIHON: Uke Joge uke          
    Jochu uke          
    Chuge uke          
               
  Tsuki Joge nihon zuki          
    Jochu nihon zuki          
    Chuge nihon zuki          
    Sanbon seiken zuki (jodan, chudan, gedan)      
               
  Keri Jodan mawashi geri          
    Yokomen sokuto geri          
    Kizami jodan mawashi behúzással küzdőmozgásból    
    Kizami jodan mawashi tsugi ashival küzdőmozgásból    
    Gyaku jodan mawashi geri küzdőmozgásból      
               
  Tachi Neko ashi dachi          
               
KIHON IDO: Kihon Ido Ju-ni:          
  (Han zenkutsu dachi - kake uke)          
  (Moto dachi - gyaku jodan nagashi uke)          
  (Zuri ashi dachi - haito uke)          
  Sanchin dachi - haito uchi          
  (Zenkutsu dachi - jodan tate zuki)          
  Shiko dachi (45°) - furi uchi          
  (Han zenkutsu dachi - chudan tate zuki)          
  (Han zenkutsu dachi - jodan hiji ate)          
  (Han zenkutsu - shomen uraken uchi)          
  (Moto dachi - yokomen uraken uchi)          
  (Moto dachi - mawashi hiji ate)          
  (Moto dachi - yokomen tetsui uchi)          
  (Zuri ashi dachi - chudan teisho ate)          
  (Zuri ashi dachi - shita zuki)          
  (Zuri ashi dachi - gedan tetsui uchi)          
  (Han zenkutsu dachi - chudan mae hiza geri)        
  (Moto dachi - chudan mawashi geri)          
  (Zuri ashi dachi - gedan mawashi geri)          
               
  Neko ashi dachi - chudan nagashi uke          
  Neko ashi dachi (45°) - chudan shuto uke          
  Neko ashi dachi - haito uchi          
  Neko ashi dachi - jodan teisho ate          
  Neko ashi dachi - gedan mawashi geri          
               
  Sanchin dachi - kin geri, gyaku haito uchi          
  Zenkutsu dachi - mae geri, gyaku jodan tate tzuki        
               
KATA: (Taikyoku Nagashi Uke Ichi)          
  (Taikyoku Haito Uke Ichi)          
  Taikyoku Jodan Uke Ni          
  (Sanchin dachi - jodan uke, gyaku gedan seiken zuki; kin geri - )      
  ( - sanchin dachi - gyaku haito uchi)          
  Taikyoku Chudan Uke Ni          
  (Zenkutsu dachi - chudan uke, gyaku jodan seiken zuki; mae geri - )    
  ( - zenkutsu dachi - gyaku jodan tate zuki)        
               
KUMITE: Küzdelem: 3*2 perc váltott ellenfelekkel        
               
ELMÉLET: Goju-Ryu kialakulása          
               
9. KYU (zöldöv)            
               
ERŐNLÉT: 25 fekvőtámasz tenyéren, 30 lábemelés, 30 törzsemelés, 30 guggolás    
               
KIHON: Uke Jodan kakuto uke          
    Chudan kote uke          
               
  Tsuki Jodan kubi nukite          
               
  Keri Uramawashi geri          
    Ushiro sokuto geri          
    Kombináció: kin, chudan mae        
    Kombináció: yoko, chudan mawashi        
               
  Tachi Kokutsu dachi          
               
KIHON IDO: (Kihon Ido Ju-ni)          
               
  Kokutsu dachi - jodan kote uke          
  Kokutsu dachi - jodan kakuto uke          
  Kokutsu dachi - chudan kote uke          
  Kokutsu dachi - jodan kubi nukite          
  Kokutsu dachi - uramawashi geri          
               
  Han zenkutsu - kake uke, gyaku jodan hiji ate        
  Shiko dachi - yoko geri, gyaku furi uchi          
  Han zenkutsu - chudan mae hiza geri, shomen uraken uchi      
               
  Sanchin dachi - jodan seiken zuki, gyaku gedan uke, chudan seiken zuki    
  Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki, gyaku jodan uke, gedan seiken zuki    
  Shiko dachi (45°) - gedan seiken zuki, gyaku chudan uke, jodan seiken zuki    
               
  Neko ashi dachi, zenkutsu dachi - chudan gyaku zuki,       
       chudan mae geri, neko ashi dachi          
               
  Küzdőbázis:            
  Moto dachi, tsugi ashi - jodan kizami zuki, chudan gyaku zuki      
  Moto dachi, tsugi ashi - kizami chudan mae geri        
               
KATA: (Taikyoku Jodan Uke Ni)          
  (Taikyoku Chudan Uke Ni)          
  Taikyoku Gedan Uke Ni          
  (Shiko dachi - gedan uke, gyaku chudan seiken zuki; yoko geri - )    
  ( - shiko dachi - gyaku furi uchi)          
  Taikyoku Kake Uke Ni          
  (Han zenkutsu - kake uke, gyaku jodan hiji ate; chudan mae hiza geri - )    
  ( - han zenkutsu - shomen uraken uchi)          
               
KUMITE: Kihon-Kumite Ju-san:          
  Tori   Uke        
  1. Sanchin dachi - jodan seiken zuki, 1. Sanchin dachi - jodan uke,    
      gyaku gedan uke, chudan seiken zuki     gyaku gedan seiken zuki    
  2. Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki, 2. Zenkutsu dachi - chudan uke,     
       gyaku jodan uke, gedan seiken zuki     gyaku jodan seiken zuki    
  3. Shiko dachi (45°) - gedan seiken zuki, 3. Shiko dachi (45°) - gedan uke,     
       gyaku chudan uke, jodan seiken zuki     gyaku chudan seiken zuki    
  4. Sanchin dachi - jodan seiken zuki, 4. Sanchin dachi - jodan uke,     
      gyaku gedan uke, chudan seiken zuki     gyaku gedan seiken zuki    
      Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki,     Zenkutsu dachi - chudan uke,     
      gyaku jodan uke, gedan seiken zuki     gyaku jodan seiken zuki    
      Shiko dachi (45°) - chudan seiken zuki,     Shiko dachi (45°) - gedan uke,     
      gyaku chudan uke, jodan seiken zuki     gyaku chudan seiken zuki    
               
  Küzdelem: 4*2 perc váltott ellenfelekkel        
               
ELMÉLET: Goju-Kai története, főbb mesterei          
               
8. KYU (zöldöv egy kék csík)          
               
ERŐNLÉT: 25 fekvőtámasz tenyéren, 10 fekvőtámasz seikenen, 30 lábemelés,    
       30 törzsemelés, 30 guggolás          
               
KIHON: Uke Sanbon uke (jodan, chudan, gedan)        
               
  Tsuki Kyushido zuki shiko dachi (90°)-ból        
    Otoshi hiji ate          
               
  Keri Kanzetsu geri          
    Uchi mawashi geri          
    Kombináció: chudan mae, yoko        
    Kombináció: chudan mae, chudan mawashi      
    Kombináció: yoko, mae sokuto        
               
  Tachi Shiko dachi (90°)          
               
  Chi Waza Gurulás előre          
    Gurulás hátra          
               
KIHON IDO: (Kihon Ido Ju-ni)          
               
  Shiko dachi (90°) - gedan uke          
  Shiko dachi (90°) - soto uke          
  Shiko dachi (90°) - kyushido zuki          
  Shiko dachi (90°) - gedan tetsui uchi          
  Han zenkutsu dachi - jodan mawashi geri          
  Shiko dachi (90°) - mae sokuto geri          
               
  Moto dachi - gyaku jodan nagashi uke, gyaku mawashi hiji ate      
  Zuri ashi dachi - haito uke, gyaku shita zuki        
  Moto dachi - chudan mawashi geri, yokomen tetsui uchi      
  Zuri ashi dachi - gedan mawashi geri, gedan tetsui uchi      
               
  Küzdőbázis:            
  Moto dachi, koza ashi - kizami jodan mawashi geri        
               
KATA: (Taikyoku Gedan Uke Ni)        
  (Taikyoku Kake Uke Ni)          
  Taikyoku Nagashi Uke Ni          
  (Moto dachi - gyaku jodan nagashi uke, gyaku mawashi hiji ate;)    
  (chudan mawashi geri - moto dachi - yokomen tetsui uchi)      
  Taikyoku Haito Uke Ni          
  (Zuri ashi dachi - haito uke, gyaku shita zuki;)        
  (gedan mawashi geri - zuri ashi dachi - gedan tetsui uchi)      
               
KUMITE: Kihon-Kumite Niju-ni:          
  Tori   Uke        
  1. Zuri ashi dachi - chudan teisho ate 1. Zuri ashi dachi - haito uke,    
          gyaku shita zuki      
  2. Han zenkutsu - chudan tate zuki 2. Han zenkutsu - kake uke,    
          gyaku jodan hiji ate    
  3. Moto dachi - yokomen uraken uchi 3. Moto dachi - gyaku jo. nagashi uke,  
          gyaku mawashi hiji ate    
  4. Zuri ashi dachi - chudan teisho ate 4. Zuri ashi dachi - haito uke,    
          gyaku shita zuki      
      Han zenkutsu - chudan tate zuki     Han zenkutsu - kake uke,    
          gyaku jodan hiji ate    
      Moto dachi - yokomen uraken uchi     Moto dachi - gyaku jo. nagashi uke,  
          gyaku mawashi hiji ate    
               
  Küzdelem: 6*2 perc váltott ellenfelekkel        
               
ELMÉLET: Karate-Do kialakulása          
               
7. KYU (zöldöv kettő kék csík)          
               
ERŐNLÉT: 25 fekvőtámasz tenyéren, 20 fekvőtámasz seikenen, 30 lábemelés,    
       30 törzsemelés, 30 guggolás          
               
KIHON: Uke Gedan teisho uke          
               
  Tsuki Chudan nukite          
    Morote zuki shiko dachi (45°)-ból        
               
  Keri Jodan mae hiza geri          
    Gedan mae hiza geri          
               
  Tachi Renoji dachi          
               
KIHON IDO: (Kihon Ido Ju-ni)          
               
  Sanchin dachi - kake uke          
  Renoji dachi - kake uke          
  Renoji dachi - uchi barai          
  Heiko dachi - yokomen shuto uchi          
  Zenkutsu dachi (45°) - morote zuki          
  Shiko dachi (45°) - morote zuki          
  Renoji dachi - shita zuki          
  Renoji dachi - chudan nukite          
  Renoji dachi - uchi mawashi geri          
               
  Zenkutsu dachi - gedan uke, gyaku chudan zuki        
  Zenkutsu dachi - kake uke, morote zuki          
  Zenkutsu dachi - chudan mae geri, jodan hiji ate        
  Zenkutsu dachi - chudan mae geri, jodan hiji ate, shomen      
     uraken uchi, gedan uke, gyaku chudan zuki        
               
  Neko ashi dachi, zenkutsu dachi - kizami jodan zuki,      
       gyaku chudan zuki, mae sokuto geri, neko ashi dachi      
  Neko ashi dachi, zenkutsu dachi - gyaku chudan zuki, chudan       
       mae geri, zenkutsu dachi - chudan uke, gyaku jodan zuki,      
       kizami jodan mawashi geri tsugival, neko ashi dachi      
  Neko ashi dachi, zenkutsu dachi - gyaku chudan zuki,       
       kizami uramawashi geri tsugi ashival, neko ashi dachi      
               
KATA: (Taikyoku Nagashi Uke Ni)          
  (Taikyoku Haito Uke Ni)          
  Samui Ichi            
  (Sanchin dachi - kake uke, gyaku haito uchi; gedan mawashi geri)    
  (- neko ashi dachi - chudan nagashi uke, gyaku jodan teisho ate)    
  Gekisai Dai I.          
               
KUMITE: Küzdelem: 8*2 perc váltott ellenfelekkel        
               
ELMÉLET: Többi Karate-Do stílus rövid története          
               
6. KYU (kéköv)            
               
ERŐNLÉT: 25 fekvőtámasz seikenen, 35 lábemelés, 35 törzsemelés, 35 guggolás    
               
KIHON: Uke Mawashi uke          
               
  Tsuki Jodan me nukite          
    Gedan nukite          
               
  Keri Jodan mae geri          
    Gedan mae geri          
    Kombináció: jodan mawashi, uramawashi      
               
  Tachi Sagi ashi dachi          
               
  Chi Waza Esés előre          
    Esés hátra          
    Esés oldalra          
               
KIHON IDO: Kihon Ido Ju-san:          
  (Neko ashi dachi (45°) - chudan shuto uke)        
  (Kokutsu dachi - jodan kote uke)          
  (Kokutsu dachi - jodan kakuto uke)          
  (Kokutsu dachi - chudan kote uke)          
  (Shiko dachi (90°) - soto uke)          
  (Renoji dachi - uchi barai)          
  (Heiko dachi - yokomen shuto uchi)          
  Heiko dachi - yokomen hiji ate          
  Sanchin dachi - jodan me nukite          
  Zenkutsu dachi - shomen shuto uchi          
  Shiko dachi (45°) - otoshi hiji ate          
  Zuri ashi dachi - gedan nukite          
  (Kokutsu dachi - jodan kubi nukite)          
  (Shiko dachi (90°) - kyushido zuki)          
  (Renoji dachi - chudan nukite)          
  Han zenkutsu dachi - ushiro sokuto geri          
  Moto dachi - chudan mawashi hiza geri          
  Neko ashi dachi (45°) - kanzetsu geri          
  (Kokutsu dachi - uramawashi geri)          
  (Renoji dachi - uchi mawashi geri)          
  (Shiko dachi (90°) - mae sokuto geri)          
               
  Neko ashi dachi - mawashi uke          
               
  Sanchin dachi - jodan uke, gyaku gedan seiken zuki, chudan uke, kin geri    
  Zenkutsu dachi - chudan uke, gyaku jodan seiken zuki, gedan uke, chu. mae geri  
  Shiko dachi (45°) - gedan uke, gyaku chudan seiken zuki, jodan uke, yoko geri  
               
KATA: (Samui Ichi)            
  (Gekisai Dai I.)          
  Samui Ni            
  (Neko ashi dachi - mawashi uke, gyaku haito uchi; mae sokuto geri - )    
  ( - shiko dachi (90°)- soto uke, gedan tetsui uchi, )        
  (kokutsu dachi - jodan kote uke, uramawashi geri)        
  Gekisai Dai II.          
               
KUMITE: Kihon-Kumite Ju-shi:          
  Tori   Uke        
  1. Sanchin dachi - jodan seiken zuki, 1. Sanchin dachi - jodan uke, gyaku  
      gyaku gedan uke, chudan seiken zuki     ge. seiken zuki, chu. uke, kin geri  
  2. Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki, 2. Zenkutsu dachi - chudan uke, gyaku  
       gyaku jodan uke, gedan seiken zuki     jo. seiken zuki, ge. uke, chu. mae geri  
  3. Shiko dachi (45°) - gedan seiken zuki, 3. Shiko dachi (45°) - gedan uke, gyaku  
       gyaku chudan uke, jodan seiken zuki     chu. seiken zuki, jo. uke, yoko geri  
  4. Sanchin dachi - jodan seiken zuki, 4. Sanchin dachi - jodan uke, gyaku  
      gyaku gedan uke, chudan seiken zuki     ge. seiken zuki, chu. uke, kin geri  
      Zenkutsu dachi - chudan seiken zuki,     Zenkutsu dachi - chudan uke, gyaku  
      gyaku jodan uke, gedan seiken zuki     jo. seiken zuki, ge. uke, chu. mae geri  
      Shiko dachi (45°) - chudan seiken zuki,     Shiko dachi (45°) - gedan uke, gyaku  
      gyaku chudan uke, jodan seiken zuki     chu. seiken zuki, jo. uke, yoko geri  
               
  Küzdelem: 10*2 perc váltott ellenfelekkel        
               
ELMÉLET: Goju-Ryu jellegzetességei          
               
5. KYU (kéköv egy barna csík)          
               
ERŐNLÉT: 30 fekvőtámasz seikenen, 35 lábemelés, 35 törzsemelés, 35 guggolás    
               
KIHON: Uke Jodan juji uke          
    Gedan juji uke          
               
  Tsuki Morote nukite          
    Morote heiko zuki          
               
  Keri Sune mae geri          
    Gedan mawashi hiza geri          
               
  Tachi Irimi neko ashi dachi          
               
KIHON IDO: Kihon Ido Ju-shi:          
  Sanchin dachi - chuge uke          
  Sanchin dachi - mawashi uke          
  Zenkutsu dachi - jodan juji uke          
  Zenkutsu dachi - joge uke          
  Shiko dachi (45°) - jochu uke          
  Shiko dachi (45°) - gedan juji uke          
  Sanchin dachi - morote nukite          
  Sanchin dachi - chuge nihon zuki          
  Zenkutsu dachi - joge nihon zuki          
  Zenkutsu dachi - morote heiko zuki          
  Shiko dachi (45°) - jochu nihon zuki          
  (Shiko dachi (45°) - morote zuki)          
  Zuri ashi dachi - kin geri, ugyanazzal a lábbal chudan mae geri      
  Han zenkutsu dachi - jodan mawashi geri, ugyanazzal a lábbal uramawashi geri  
  Moto dachi - yoko geri, ugyanazzal a lábbal mae sokuto geri      
               
  Sanchin dachi - sanchin kamae, gyaku chudan zuki, chudan uke      
               
KATA: (Samui Ni)            
  (Gekisai Dai II.)          
  Samui San            
  (Sanchin dachi - chuge uke, gyaku jodan me nukite; chudan mae geri - )    
  ( - zenkutsu dachi - gedan uke, gyaku shomen shuto uchi; kokutsu dachi - )    
  ( - chudan kote uke; uchi mawashi geri - renoji dachi - kake uke, shita zuki)    
  Sanchin            
               
KUMITE: Páros jiyu gyakorlatok támadás-védés          
               
  Küzdelem: 12*2 perc váltott ellenfelekkel        
               
ELMÉLET: Karate-Do stílusok különbségei          
               
4. KYU (kéköv kettő barna csík)          
               
ERŐNLÉT: 35 fekvőtámasz seikenen, 35 lábemelés, 35 törzsemelés, 35 guggolás    
               
KIHON: Uke Otoshi tensho uke          
    Kombináció: jodan, chudan, gedan, ugyanazzal a kézzel chuge    
               
KIHON: Tsuki Jodan tetsui uchi          
    Chudan kage zuki          
    Ura nukite          
    Sayu uraken uchi          
               
  Keri Kakato uramawashi geri          
    Otoshi kakato geri          
    Han zenkutsu dachi, gyaku jodan mawashi geri,        
       másik láb jodan mawashi geri, lábcsere      
               
KIHON IDO: Sanchin dachi - gedan teisho uke          
  Renoji dachi - jodan tetsui uchi          
               
  Kihon Ido Niju-ichi:          
  (Sanchin dachi - jodan uke, gyaku gedan seiken zuki)      
  (Zenkutsu dachi - chudan uke, gyaku jodan seiken zuki)      
  (Shiko dachi (45°) - gedan uke, gyaku chudan seiken zuki)      
  Shiko dachi (45°) - haito uke, gyaku ura nukite        
  (Han zenkutsu - kake uke, gyaku jodan hiji ate)        
  (Moto dachi - gyaku jodan nagashi uke, gyaku mawashi hiji ate)    
  (Zuri ashi dachi - haito uke, gyaku shita zuki)        
  Neko ashi dachi (45°) - chudan shuto uke, gyaku jodan teisho ate    
  Kokutsu dachi - chudan kote uke, jodan kubi nukite        
  Shiko dachi (90°) - soto uke, gedan tetsui uchi        
  Shiko dachi (90°) - otoshi tensho uke, sayu uraken uchi      
  Renoji dachi - morote chudan uke, jodan tetsui uchi      
  Zenkutsu dachi - jodan hiji ate, gyaku chudan kage zuki      
  Shiko dachi (45°) - mawashi hiji ate, shomen uraken uchi      
  Neko ashi dachi - haito uchi, gyaku ura nukite        
  (Sanchin dachi - kin geri, gyaku haito uchi)        
  (Zenkutsu dachi - chudan mae geri, gyaku jodan tate tzuki)      
  (Shiko dachi - yoko geri, gyaku furi uchi)          
  (Han zenkutsu - chudan mae hiza geri, shomen uraken uchi)      
  (Zuri ashi dachi - gedan mawashi geri, gedan tetsui uchi)      
  (Moto dachi - chudan mawashi geri, yokomen tetsui uchi)      
               
  Renoji dachi - jodan tetsui uchi, kake uke, gyaku shita zuki      
               
  Tachi komb. Ichi: sanchin, zenkutsu, shiko(45°), han zenkutsu, moto,     
       zuri ashi, neko ashi(45°), kokutsu, shiko(90°), renoji       
               
KATA: (Samui San)            
  Saifa            
  (Sanchin)            
  Gekisai I. bunkai          
               
KUMITE: Páros jiyu gyakorlatok támadás-védés-visszatámadás      
               
  Küzdelem: 14*2 perc váltott ellenfelekkel        
               
ELMÉLET: Két választott nem Karate-Do stílus rövid története        
               
3. KYU (barnaöv)            
               
ERŐNLÉT: 40 fekvőtámasz seikenen, 40 lábemelés, 40 törzsemelés, 40 guggolás    
               
KIHON: Uke Chudan haishu uke          
    Kombináció: joge, ugyanazzal a kézzel soto, chudan nagashi, kake, mawashi  
               
  Tsuki Jodan zuki, másik kézzel chudan hiki zuki és chudan zuki    
    Chudan zuki, másik kézzel jodan hiki zuki és jodan zuki    
    Gedan zuki, másik kézzel chudan hiki zuki és chudan zuki    
    Hiji ate komb.: jodan, ushiro, mawashi, yokomen, otoshi    
               
  Keri Sune kakato geri          
    Ushiro kakato geri          
    Kombináció: kin, chudan mae, kansetsu      
    Kombináció: chudan mae, yoko, mae sokuto      
    Kombináció: ushiro sokuto, jodan mawashi, uramawashi    
    Han zenkutsu dachi, gyaku jodan mawashi geri,        
       ura mawashi geri, másik láb jodan mawashi geri,    
       ura mawashi geri, lábcsere        
               
KIHON IDO: Kokutsu dachi - gedan teisho uke          
  Zuri ashi dachi - morote zuki          
               
  (Kihon Ido Niju-ichi)          
               
  Shiko dachi (45°) - mawashi hiji ate, shomen uraken uchi, ge. uke, gyaku chu. zuki  
  Shiko dachi (90°) - gedan tetsui uchi, gyaku otoshi tensho uke, sayu uraken uchi  
  Zenkutsu dachi - chudan mae geri, jodan hiji ate, gyaku chudan kage zuki    
               
  Neko ashi dachi, zenkutsu dachi - yokomen uraken uchi, gyaku chudan zuki,    
       gyaku mae sokuto geri, moto dachi, gyaku chudan zuki, tsugi ashi,    
       kizami ura mawashi geri, neko ashi dachi        
               
  Tachi komb. Ni: sanchin-jodan uke, zenkutsu-chudan uke, shiko(45°)-gedan uke,  
       han zenkutsu-kake uke, moto-jodan nagashi uke, zuri ashi-haito uke,    
       neko ashi(45°)-shuto uke, kokutsu-chudan kote uke, shiko(90°)-soto uke, renoji-morote chu. uke 
               
  Küzdőbázis:            
  Moto dachi - chudan mae geri, ugyanazzal a lábbal chudan mawashi geri    
  Moto dachi - chudan mae geri, moto dachi - yoko geri, moto dachi -     
        -  mae sokuto geri, moto dachi - ushiro sokuto geri      
  Moto dachi, tsugi ashi - jodan kizami zuki, chudan gyaku zuki,      
       tsugi ashival kizami jodan mawashi geri, moto dachi      
               
KATA: (Saifa)            
  Sanseru            
  (Sanchin)            
  (Gekisai I. bunkai)          
  Gekisai II. bunkai          
               
KUMITE: Páros jiyu gyakorlatok támadás-védés-visszatámadás-rúgás      
               
  Küzdelem: 16*2 perc jiyu kumite váltott ellenfelekkel      
               
ELMÉLET: Go és Ju szerepe stílusunkban          
               
2. KYU (barnaöv egy fekete csík)          
               
ERŐNLÉT: 45 fekvőtámasz seikenen, 45 lábemelés, 45 törzsemelés, 45 guggolás    
               
KIHON: Uke Jodan shuto uke          
               
  Tsuki Age zuki          
    Gedan shuto uchi          
    Mawashi seiken zuki          
    Mawashi shita zuki          
    Jodan kage zuki          
    Kombináció: jodan zuki, jodan hiji ate, ugyanazzal a kézzel     
       shomen uraken uchi, shita zuki, jodan tetsui uchi      
               
  Keri Kombináció: chudan mae, yoko, jodan mawashi, uramawashi    
    Kombináció: kin, chudan mae, kansetsu, yoko      
    Kombináció: mae sokuto, ushiro sokuto, jodan mawashi, uramawashi  
               
KIHON IDO: Zuri ashi dachi - soto uke          
  Neko ashi dachi - yama uke          
  Zuri ashi dachi - sayu uraken uchi          
  Neko ashi dachi - ushiro hiji ate          
  Shiko dachi (90°) - age zuki          
               
  (Kihon Ido Niju-ichi)          
               
  Shiko dachi (45°) - haito uke, kake uke, gyaku ura nukite      
  Zuri ashi dachi - otoshi tensho uke, sayu uraken uchi      
  Shiko dachi (90°) - haishu uke, gedan shuto uchi        
  Shiko dachi (90°) - age zuki, shomen uraken uchi, gedan tetsui uchi    
  Han zenkutzu dachi  - chudan mae geri, ugyanazzal a lábbal yoko geri    
  Han zenkutzu dachi - yoko geri, ugyanazzal a lábbal chudan mawashi geri    
               
  Tachi komb. San: sanchin-jodan uke-gyaku gedan zuki, zenkutsu-chudan uke-gyaku jodan zuki,
       shiko(45°)-gedan uke-gyaku chudan zuki, han zenkutsu-kake uke-gyaku jodan hiji ate,  
       moto-gyaku jodan nagashi uke-gyaku mawashi hiji ate, zuri ashi-haito uke-gyaku shita zuki,
       neko ashi(45°)-shuto uke-gyaku jodan teisho ate, kokutsu-chudan kote uke-jodan kubi nukite,
       shiko(90°)-soto uke-gedan tetsui uchi, renoji-morote chudan uke-jodan tetsui uchi  
               
KATA: (Saifa)            
  (Sanseru)            
  Saját kata: 2 állás, 2 védés, 2 ütés, 1 rúgás; H alakú      
  (Sanchin)            
  Tensho            
  (Gekisai II. bunkai)          
  Saifa bunkai          
               
KUMITE: Nanahon Kumite          
               
  Dobások            
               
  Küzdelem: 18*2 perc jiyu kumite váltott ellenfelekkel      
               
ELMÉLET: Hogyan oktatjuk a kihont?          
               
1. KYU (barnaöv kettő fekete csík)          
               
ERŐNLÉT: 50 fekvőtámasz seikenen, 50 lábemelés, 50 törzsemelés, 50 guggolás    
               
KIHON: Uke Gedan shuto uke          
               
  Tsuki Age teisho ate          
    Mawashi teisho ate          
    Kakuto zuki          
    Kakuto uchi          
    Komb.: furi uchi, haito uchi, shomen shuto uchi,       
         yokomen shuto uchi, kyushido zuki, otoshi hiji ate    
               
  Keri Kombináció: gedan mae, uchi mawashi, sune mae, sune kakato  
    Kombináció: otoshi kakato, ushiro kakato, gedan mawashi,    
         kakato uramawashi          
               
KIHON IDO: Kihon Ido Niju-ni:          
  (Sanchin dachi - jodan uke, gyaku gedan seiken zuki, kin geri)      
  (Zenkutsu dachi - chudan uke, gyaku jodan seiken zuki, mae geri)    
  (Shiko dachi (45°) - gedan uke, gyaku chudan seiken zuki, yoko geri)    
  (Shiko dachi (45°) - haito uke, kake uke, gyaku ura nukite)      
  Han zenkutsu - kake uke, gyaku jodan hiji ate, chudan mae hiza geri    
  Moto dachi - gyaku jo. nagashi uke, gyaku mawashi hiji ate, chu. mawashi geri  
  Zuri ashi dachi - haito uke, gyaku shita zuki, gedan mawashi geri    
  Neko ashi dachi (45°) - chu. shuto uke, gyaku jo. teisho ate, kizami kanzetsu geri  
  Kokutsu dachi - chudan kote uke, jodan kubi nukite, kizami uramawashi geri    
  Kokutsu dachi - gedan teisho uke, gedan nagashi uke, gedan teisho ate    
  Shiko dachi (90°) - soto uke, gedan tetsui uchi, kizami mae sokuto geri    
  Renoji dachi - morote chudan uke, jodan tetsui uchi, kizami uchi mawashi geri  
  (Shiko dachi (45°) - mawashi hiji ate, shomen uraken uchi, gedan uke,     
       gyaku chudan zuki)          
  (Shiko dachi (90°) - age zuki, shomen uraken uchi, gedan tetsui uchi)    
  (Renoji dachi - jodan tetsui uchi, kake uke, gyaku shita zuki)      
  (Zenkutsu dachi - chudan mae geri, jodan hiji ate, gyaku chudan kage zuki)    
  (Zenkutsu dachi - chudan mae geri, jodan hiji ate, shomen uraken uchi,     
       gedan uke, gyaku chudan zuki)          
  Neko ashi dachi - gedan mawashi geri, chu. nagashi uke, gyaku jo. teisho ate  
               
  Küzdőbázis:            
               
  Moto dachi - chudan mae geri, chudan gyaku zuki, moto dachi - yoko geri,     
       chudan gyaku zuki, moto dachi - mae sokuto geri, chudan gyaku zuki,     
       moto dachi - ushiro sokuto geri, chudan gyaku zuki      
  Moto dachi, tsugi ashi kizami jodan mawashi geri, chudan gyaku zuki,     
       chudan mae geri - jodan oi zuki, chudan gyaku zuki      
  Moto dachi - jodan kizami zuki, chudan gyaku zuki, tsugi ashival kizami jodan   
       mawashi geri, visszalép gedan uke, chudan gyaku zuki,       
       tai sabakival kizami yokomen uraken uchi        
  Moto dachi - jodan oi zuki, chudan gyaku zuki,         
     tsugi ashival kizami jodan mawashi geri, chudan gyaku zuki      
               
  Tachi komb. Shi: sanchin-jodan uke-gyaku gedan zuki-kin geri, zenkutsu-    
      -chudan uke-gyaku jodan zuki-chudan mae geri, shiko(45°)-gedan uke-    
      -gyaku chudan zuki-yoko geri, han zenkutsu-kake uke-gyaku jodan hiji ate-  
      -chudan mae hiza geri, moto-gyaku jo. nagashi uke-gyaku mawashi hiji ate-  
      -chudan mawashi geri, zuri ashi-haito uke-gyaku shita zuki-gedan     
       mawashi geri, neko ashi(45°)-shuto uke-gyaku jo. teisho ate-kizami kanzetsu  
        geri, kokutsu-chudan kote uke-jodan kubi nukite-kizami uramawashi geri,   
       shiko(90°)-soto uke-gedan tetsui uchi-kizami mae sokuto geri, renoji-    
       -morote chu uke-jodan tetsui uchi-kizami uchi mawashi geri      
               
KATA: (Saifa)            
  (Sanseru)            
  Seinchin            
  Saját kata: 3 állás, 3 védés, 2 ütés, 2 rúgás; H alakú      
  (Sanchin)            
  (Tensho)            
  (Saifa bunkai)          
  Sanseru bunkai          
               
KUMITE: Gohon Kumite          
               
  Fogások és feszítések          
               
  Küzdelem: 20*2 perc jiyu kumite váltott ellenfelekkel      
               
ELMÉLET: Hogyan oktatjuk a katát?          
               
Shodan (feketeöv egy piros csík)          
               
ERŐNLÉT: 55 fekvőtámasz seikenen, 55 lábemelés, 55 törzsemelés, 55 guggolás    
               
KIHON: Uke Jodan haishu uke          
    Uke kombináció: jodan, chudan, gedan, ugyanazzal a kézzel chuge, joge,  
       ugyanazzal a kézzel soto, chu. nagashi, kake, ugyanazzal a kézzel mawashi  
               
KIHON: Tsuki Mae shuto uchi          
    Chudan shuto uchi          
    Ura shuto uchi          
    Tsuki kombináció: jodan zuki, jodan hiji ate, ugyanazzal a kézzel shomen  
       uraken uchi, shita zuki, jodan tetsui uchi, furi uchi, haito uchi, shomen shuto
       uchi, yokomen shuto uchi, kyushido zuki, otoshi hiji ate    
    (Hiji ate komb.: jodan, ushiro, mawashi, yokomen, otoshi)    
               
  Keri Keri kombináció: kin, chudan mae, kansetsu, yoko, mae sokuto,    
        ushiro sokuto, jodan mawashi, uramawashi      
    Gedan geri kombináció: gedan mae, uchi mawashi, sune mae,    
        sune kakato, otoshi kakato, ushiro kakato, gedan mawashi, kakato uramawashi
               
KIHON IDO: Kihon Ido Ju-ichi egyben a 9 darab          
  (Kihon Ido Ju-san)          
  (Kihon Ido Niju-ichi)          
  (9., 7. és 3. kyus neko ashi dachi kombinációk)        
  (3. és 1. kyus moto dachi kombinációk)          
  (Tachi komb. Shi)          
               
KATA: (Sanseru)            
  (Seinchin)            
  Shisochin            
  Saját kata: 4 állás, 4 védés, 3 ütés, 2 rúgás; H alakú      
  (Sanchin)            
  (Tensho)            
  (Sanseru bunkai)          
  Seinchin bunkai          
               
KUMITE: (Kihon-Kumite Ju-shi)          
  (Kihon-Kumite Niju-ni)          
  (Nanahon Kumite)          
  (Gohon Kumite)          
  Roppon Kumite          
               
  Küzdelem: 22*2 perc jiyu kumite váltott ellenfelekkel      
               
ELMÉLET: Hogyan oktatjuk a kumitét?          
               
Nidan (feketeöv kettő piros csík)          
               
ERŐNLÉT: 60 fekvőtámasz seikenen, 60 lábemelés, 60 törzsemelés, 60 guggolás    
               
KIHON: Uke Uke kombináció: 5 választott védésből      
               
  Tsuki Ura haito uchi          
    Chudan haito uchi          
    Gedan haito uchi          
    Tsuki kombináció: 5 választott zártkezes támadó kéztechnikából  
               
  Keri Keri kombináció: 5 választott rúgásból        
               
KIHON IDO: (Kihon Ido Ju-shi)          
  (Kihon Ido Niju-ni)          
               
  Ooyoy Do:            
  Sanchin dachi - jodan zuki, gyaku chudan zuki, chudan zuki      
  Sanchin dachi - jodan uke, gyaku chudan zuki, chudan mae geri      
  Zuri ashi dachi, ayumi ashi - soto uke, gyaku jodan zuki      
  Zuri ashi dachi, yori ashi - otoshi tensho uke, sayu uraken uchi, gyaku chudan zuki  
  Zuri ashi dachi - chu. mae geri, jodan oi zuki, jo. nagashi uke és gyaku chudan zuki  
  Moto dachi, tsugi ashi - jodan kizami zuki, jodan nagashi uke       
       és chudan gyaku zuki, ayumi ashi          
  Moto dachi, hiki ayumi ashi, jodan oi zuki, jodan nagashi uke és chudan gyaku zuki  
  Moto dachi, tsugi ashival kizami chudan mae geri, jodan kizami zuki,     
      jodan nagashi uke és chudan gyaku zuki, ayumi ashi      
  Moto dachi, hiki ayumi ashi, shiko dachi (90°) - kyushido zuki,       
       behúzással kizami mae sokuto geri, moto dachi        
  Moto dachi, yori ashi, yokomen uraken uchi, chudan gyaku zuki, chudan mae geri  
  Moto dachi, behúzással kizami gedan mawashi geri,       
       chudan mae geri, jodan kizami zuki, jodan nagashi uke és chudan gyaku zuki  
               
  (Tachi komb. Shi)          
               
KATA: (Seinchin)            
  (Shisochin)            
  Seisan            
  Saját kata: 4 rövid állás, 4 védés, 3 ütés (köríves vagy rövid), 2 öv alatti rúgás; H alakú  
  (Sanchin)            
  (Tensho)            
  Sanchintensho          
  (Seinchin bunkai)          
  Shisochin bunkai          
  Kote Awaze            
               
KUMITE: Saját Kihon-Kumite variáció támadás-védéssel        
  (Nanahon Kumite)          
  (Gohon Kumite)          
  Roppon Kumite          
               
  Küzdelem: 25*2 perc jiyu kumite váltott ellenfelekkel      
               
ELMÉLET: Hogyan oktatunk különböző övfokozatú karatékákat egyszerre?      
               
Sandan (feketeöv három piros csík)          
               
KIHON: Uke kombináció: 5 új választott védésből        
               
  Kaishu zuki kombináció: 5 választott nyitottkezes támadó kéztechnikából  
               
  Gedan geri kombináció: 5 választott alacsony rúgásból      
               
KIHON IDO: Kihon Ido Ju sorozatokra saját 13 elemű variáció      
  (Ooyoy Do)          
               
KATA: (Seinchin)            
  (Shisochin)            
  (Seisan)            
  Seipai            
  Saját kata: mint Nidannál, de nem H alakú, s legyenek benne 45 fokos elmozdulások
  (Sanchin)            
  (Tensho)            
  (Shisochin bunkai)          
  Seisan bunkai          
  Kake Awaze          
  Taikyoku és Samui katákból választott 10 részlet saját harci értelmezése  
               
KUMITE: Saját Kihon-Kumite variáció támadás-védés-visszatámadással    
  Nanahon Kumite mindegyik földrevitellel befejezve      
  Gohon Kumite mindegyik földrevitellel befejezve      
  Roppon Kumite mindegyik földrevitellel befejezve      
               
  Küzdelem: 10*2 perc jiyu kumite váltott ellenfelekkel      
               
ELMÉLET: Esszé: Mi számodra a Karate-Do esszenciája? (2 oldal)      
               
Yondan (feketeöv négy piros csík)          
               
KIHON: 3 választott védés bemutatása saját értelmezéssel      
               
  3 választott támadó kéztechnika bemutatása saját értelmezéssel    
               
KIHON IDO: Kihon Ido Niju sorozatokra saját 13 elemű variáció      
               
KATA: (Seipai)            
  Kururunfa            
  Saját kata: tradicionális katák elemeiből felépítve      
  (Sanchin)            
  (Tensho)            
  (Seisan bunkai)          
  Seipai bunkai          
  Kote-Kake Awaze          
  Haladó katákból választott 10 részlet saját harci értelmezése    
               
KUMITE: Saját Kihon-Kumite variáció Ju-shinek megfelelően      
  (Nanahon, Gohon és Roppon Kumiték közül egy választott       
       gyakorlatsor mindegyik földrevitellel befejezve)      
               
  Küzdelem: 5*2 perc jiyu kumite váltott ellenfelekkel      
               
ELMÉLET: Esszé: Mi a célod a Karate-Do oktatásával? (5 oldal)      
               
Godan (feketeöv öt piros csík)          
               
KIHON: 3 új választott védés bemutatása saját értelmezéssel      
               
  3 új választott támadó kéztechnika bemutatása saját értelmezéssel    
               
KIHON IDO: 3 db legalább 3 elemű saját kihon ido gyakorlat bemutatása    
               
  3 db legalább 3 elemű saját neko ashi dachi komb. bemutatása    
               
  3 db legalább 3 elemű saját moto dachi komb. bemutatása      
               
KATA: (Kururunfa)          
  Suparimpei          
  Saját kata: teljesen szabadon (új)          
  (Sanchin)            
  (Tensho)            
  (Seipai bunkai)          
  Kururunfa bunkai          
  (Kote-Kake Awaze)          
  Mester katákból választott 10 részlet saját harci értelmezése    
               
ELMÉLET: Esszé: Karate-Do szerepe a mindennapi életben (10 oldal)      
               
Rokudan (fekete és fehér-piros öv)          
               
KATA: Saját kata: teljesen szabadon (új)          
  Egy választott nem Goju-Ryu mesterkata        
  (Kururunfa)          
  (Suparimpei)          
  (Sanchin)            
  (Tensho)            
  Suparimpei bunkai          
  Kaishu Kumite          
  Mester katákból választott 10 új részlet saját harci értelmezése    
               
ELMÉLET: Esszé: Karate-Do kapcsolatai más harci és egyéb művészetekkel,  
               valamint tudományágakkal (10 oldal)