^ Back to Top

Szótár

Letölthető, legfontosabb japán szavakat tartalmazó Karate-Do szótár

 

 

Japán szó Kiejtés Szószerint Jelentés
Kara kara   üres
Te te   kéz
Do   átvitt értelemben út, a kínai taohoz hasonló jelentésű
Karate-Do karatedó puszta kéz útja fegyvertelen okinawai-japán harcművészet
Karateka karatéka   karate gyakorlója
Budo budó harc útja hagyományos japán  harcművészetek összefoglaló neve
Bushi busi   harcos
Ghi   karate ruha
Obi  obi   karate öv
Ryu riu   stílus, iskola
Go   kemény
Ju dzsú   lágy
Goju-Ryu gódzsúriu keménység és lágyság iskolája 5 nagy karatestílus egyike
Chojun Miyagi csodzsun mijági   Goju-Ryu alapítómestere
Kai káj   szövetség
Goju-Kai gódzsúkáj kemény és lágy szövetsége Goju-Ryu egyik változata
Gogen Yamaguchi gogen jamagucsi   Goju-Kai alapítómestere
Shotokan sotokán hullámzó fenyő épülete 5 nagy karatestílus egyike
Gichin Funakoshi gicsin funakosi   Shotokan alapítómestere
Shito-Ryu sitoriu 2 mester nevére utal a shi, to 5 nagy karatestílus egyike
Kenwa Mabuni kenva mabuni   Shito-Ryu alapítómestere
Wado-Ryu vadóriu harmónia útja stílus 5 nagy karatestílus egyike
Hironori Otsuka hironori ocuka   Wado-Ryu alapítómestere
Kyokushin-Kai kiokosinkáj találkozás a végső igazsággal 5 nagy karatestílus egyike
Masutatsu Oyama maszacu ojama   Kyokushin-Kai alapítómestere
Dojo dodzsó gyakorlóterem egy edzőteremben karatézók közössége
Shomen sómen oltár a Dojo spirituális központja
Osu osz   karatés köszönés; igen, ill. értem is lehet
Kaiso kájszó   stílusalapító nagymester
Saiko Shihan szejkosihan   stílusvezető nagymester
Goshi Yamaguchi gosi jamagucsi   a Goju-Kai stílusvezető nagymestere, Gogen Yamaguchi fia
Shihan sihan nagymester legalább 6. danos mester (nálunk)
Sensei szenszej tanár legalább 3. danos mester (nálunk)
Sempai  szempáj idősebb testvér magasabb övfokozatú karatéka, elsősorban 1. és 2. danosokra és a nem feketeöves edzőkre használjuk
Kohai koháj   alacsonyabb övfokozatú karatéka
Dohai doháj   azonos övfokozatú karatéka
Dan dan   mesterfokozat
Kyu kiú   tanulófokozat
Kata   kata formagyakorlat egy elképzelt harc megkoreografált mozdulatsora
Kihon kihon   alaptechinkák helyben és haladásban, a Karate bázisa
Kumite kümite   harc, küzdelem
Jiyu Kumite dzsiukümite szabad küzdelem tradicionális Goju-s küzdelem
Kiai  kiáj belsőerő egyesítése harci kiáltás, mely az erőösszpontosítást segíti
Kime kime   testi-szellemi-lelki összpontosítás
Hara hara   a test súlyponti és erőközpontja az alhasban
Seiza  szejzá szép ülés japán térdelő ülés
Mokuso mokuszó   edzésindító és -záró meditáció
Rei  rej   meghajlás, köszöntés
Yoi jój   Felkészülni!
Kamae Te kamájte   Vedd fel a kijelölt pozíciót!
Hajime hádzsime   Kezd el!, Indulj!
Yame jáme   Fejezd be!, Állj!
Mawate mavate   Fordulj meg!
Han Tai hántáj   Oldalcsere!, Csináld a másik irányba is!
Sagaru szagarú   Hátrafelé (haladj)!
Seiretsu szejrecu   Sorakozó!
Mae (Shomen) máje (sómen)   előre irányuló
Ushiro  usiró   hátra irányuló
Yoko  (Yokomen) jokó (jokomen)   oldalra irányuló
Migi  migi   jobb
Hidari  hidari   bal
Mawashi  mavasi   köríves
Kizami kizami   azonos oldali
Gyaku gyákú   ellentétes oldali
Ura ura   fordított
Age áge   felfelé
Otoshi otosi   lefelé
Heiko hejkó   párhuzamos
Jodan dzsódán   test felső része – fej és nyak
Chudan chúdán   test középső része – mellkas és has
Gedan gedán   test alsó része – lágyék és lábak
Seiken szejken   az ököl első két bütyke
Uraken uraken   ökölhát első két bütyök mögötti része
Ipponken ipoken   középső ujj első ízülete
Nukite nukite   ujjhegy
Tetsui tetcuj   ökölbe szorított tenyér él
Haito hájto   belső kéz él
Shuto suto   külső kéz él  
Teisho tejso   tenyér csukló felőli párnája
Kakuto kakuto   csukló felső része
Hiji (Empi) hidzsi (empi)   könyök
Ashi ási   láb
Sokuto szokutó   külső lábél
Koshi (Chusoku) kosi (csuszokú)   talp lábujjak alatti párnája
Kakato kakato   sarok
Hiza hiza   térd
Kansetsu kanzecu   térdízület
Haisoku hájszokú   lefeszített lábfej felső része
Tori tori   támadó
Uke uke   védés, védekező
Tsuki cuki   ütés
Uchi (Ate) ucsi (áte)   csapás
Hikite hikite visszahúzott kéz másik kéz felkészítve az optimális támadásra
Barai baráj   söprés
Geri geri   rúgás
Dachi dácsi   állás
Shin sin   lélek
Waza vaza   technika
Tai táj   test
Jutsu gzsucú   művészet
Arigato arigátó   köszönöm
Sayonara szájonára   Viszontlátásra!
Okinawa okinava sziget Kína és Japán között a Karate szülőföldje
Taikyoku tájkijoku első kurzus tanuló katasorozat elnevezése
Samui szamui hideg gyakorló katasorozat elnevezése
Tokui tokuj   kedvenc, választott
Aka aka   piros
Ao ao   kék
Shiai siájé   küzdőtér a versenyen
Ichi ics   1
Ni   2
San szán   3
Shi (Yon) sí (jón)   4
Go   5
Roku rok   6
Sichi (Nana) szics (nana)   7
Hachi hács   8
Kyu kjú   9
Ju dzsú   10
Ju ichi dzsúics   11
Ni ju nídzsú   20
Yon ju go jóndzsúgó   45
Hyaku hjaku   100
Sen szen   1000